top of page

RETURER

POLITIK

1. Introduktion

1.1 Vi förstår att du då och då kan vilja returnera en produkt till oss.

1.2 Vi har skapat denna policy för att du ska kunna returnera produkter till oss under lämpliga omständigheter.

1.3 Denna policy gäller endast för regioner i Storbritannien och EU.

1.4 Denna policy ska gälla för alla beställningar från Storbritannien och EU som skickas via vår webbplats.

1.5 Det här dokumentet påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha som konsument (såsom rättigheter enligt Consumer Contracts (Information, Cancellation and Extra Charges) Regulations 2013 eller Consumer Rights Act 2015).

2. Returer

2.1 Om du inte har någon annan laglig rätt att returnera en produkt och få en återbetalning eller byte, har du ändå rätt att returnera en produkt till oss och få en återbetalning i enlighet med denna policy om:

(a) vi tar emot den returnerade produkten inom 21 dagar efter det datum då produkten skickades till dig;

(b) den returnerade GeoSmartPro-produkten är oanvänd, i sin oöppnade originalförpackning (med eventuell försegling eller krympförpackning intakt), med eventuella etiketter kvar, och i övrigt i ett skick som gör att vi kan sälja produkten som ny;

(c) du följer förfarandet som anges i denna policy i förhållande till returen av produkten; och

(d) inga av undantagen som anges i denna policy gäller.

3. Returförfarande

3.1 För att dra nytta av dina rättigheter enligt denna policy måste du kontakta oss på support@geosmartpro.com för att få ett returauktoriseringsnummer och sedan skicka produkten till oss med en följesedel som anger det numret.

3.2 Produkter som returneras enligt denna policy måste skickas med Royal Mail Signerad för leverans till returadressen som tillhandahålls av GeoSmartPro efter att kontakt har tagits.

3.3 Du är ansvarig för att betala portokostnader i samband med returer enligt denna policy. Om produkten har ett tillverkarfel kommer GeoSmartPro att betala för kostnaderna för att returnera produkter i enlighet med denna policy.

 

4. Undantag

4.1 Följande villkor för produkten får inte returneras enligt denna policy:

(a) GeoSmartPro-produkt(er) av misstag skadad av kunden inom returperioden;

(b) GeoSmartPro-produkt(er) är i fullt fungerande skick och har öppnats och tagits ur förpackningen (inklusive eventuell försegling eller krympplast);

(g) alla produkter som tillverkas på beställning;

(h) alla produkter som är personliga eller anpassade för dig.

 

5. Återbetalningar

5.1 Vi kommer att ge dig en återbetalning för det pris du betalat till oss för en produkt som returneras korrekt av dig i enlighet med denna policy.

5.2 Vi kommer inte att återbetala de ursprungliga leveransavgifterna för den returnerade produkten.

5.3 Vi kommer inte att återbetala några kostnader du ådrar dig för att returnera produkten till oss, såvida inte, och endast om, produkten har ett tillverkningsfel.

5.4 Vi kommer vanligtvis att återbetala alla pengar som vi fått från dig med samma metod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp.

5.5 Vi kommer att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter den dag vi tar emot din returnerade produkt.

6. Felaktiga returer

6.1 Om du returnerar en produkt i strid med denna policy och du inte har någon annan laglig rätt till återbetalning eller utbyte för den produkten:

(a) vi kommer inte att återbetala inköpspriset eller byta ut produkten;

(b) vi kan behålla den returnerade produkten tills du betalar till oss ett sådant extra belopp som vi kan ta betalt för återleverans av den returnerade produkten; och

(c) om vi inte tar emot betalning av ett sådant ytterligare belopp inom 14 dagar efter att vi utfärdat en begäran om betalning, kan vi förstöra eller på annat sätt göra oss av med den returnerade produkten efter eget gottfinnande utan något ansvar gentemot dig.

 

7. Våra detaljer

7.1 Denna webbplats ägs och drivs av GeoSmartPro Ltd.

7.2 Vår huvudsakliga verksamhet är GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st  Våning, byggnad 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

7.3 Du kan kontakta oss:

(a) per post med den postadress som anges ovan;

(b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

(c) per telefon, om  det finns ett kontaktnummer publicerat på vår webbplats vid tillfället; eller

(d) via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår webbplats från tid till annan.

bottom of page